یخچال قصابی

Tag

یخچال قصابی

یخچال قصابی

یخچال قصابی

 از انواع یخچالهای عرضه گوشت قرمز می باشد که متناسب با کاربری در انواع یخچال لاشه و یخچال ویترینی فله فروشی تولید میگردد....

ادامه مطلب