پروژه ها

فروشگاه شهروند شعبه نفت تهران در اسفند 1393 افتتاح شد.

فروشگاه شهروند شعبه راه آهن تهران در اسفند 1393 افتتاح شد.

فروشگاه فرنا شعبه تهران افتتاح گردید.

پروژه بزرگ متل قو-فروشگاه دهکده افتتاح گردید.

فروشگاه هایپر وان کردان افتتاح گردید.

فروشگاه بینج ساری افتتاح گردید.

پروژه بجنورد-فروشگاه ملورین افتتاح گردید.

فروشگاه بوستان زنجان افتتاح گردید.

فروشگاه سوپـر گوشت بهرام افتتاح گردید.

فروشگاه شهروند سون سنتر افتتاح گردید.

فروشگاه سینا افتتاح گردید.

فروشگاه شهروند طلائیه افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کرج – بهشتی افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کرج – فردیس رز افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کوشک افتتاح گردید.

فروشگاه پـارمیس زنجــان افتتاح گردید.

پروژه کــرمان مرداد ماه 94 – فروشگاه نگین 2‎ افتتاح گردید.

فروشگاه هایـــپر سنتر خزر – تنکابن‎ افتتاح گردید.

پروژه ی شهروند المپیک

افتتاح پروژه ی اسکاد ( اتحادیه تعاونی کارکنان دولت )

افتتاح پروژه نخستین هایپر مارکت در اراک – هایپر مارکت ” مـا ” – 94.12.11