درباره ما

شرکت راد سرما همگام با تکنولوژی روز دنیا

 تولید کننده 

1- تجهيزات فروشگاهی

2- سردخانه تونل انجماد

3- يخچال و فريزر های فروشگاهی و صنعتی

دارنده گواهينامه سيستم مديريت كيفيت از آلمان

برنده مدال نقره فدراسیون مخترعین و مبتکرین جهانی (سویس .ژنو)

برنده مدال طلافدراسیون مخترعین و مبتکرین جهانی (روسیه)

برنده مدال نقره فدراسیون مخترعین و مبتکرین جهانی (چین سوزوهو)

برنده جایزه افکار برتر جهانی (آلمان نورنبرگ)