یخچال قصابی

یخچال قصابی

یخچال قصابی

 از انواع یخچالهای عرضه گوشت قرمز می باشد که متناسب با کاربری در انواع یخچال لاشه و یخچال ویترینی فله فروشی تولید میگردد. این یخچالها دارای بدنه تزریق و فیتینگ آلات و مدار تبرید اختصاصی از برندهای مارک معتبر اروپایی می باشند.

از انواع مدرن این یخچالها میتوان به یخچالهای ایستاده پرده هوا روباز اشاره کرد که جهت ارائه گوشت و مرغ بسته بندی شده به صورت بشقابی کاربرد دارد.