افتتاح پروژه نخستین هایپر مارکت در اراک

افتتاح پروژه نخستین هایپر مارکت در اراک

افتتاح پروژه نخستین هایپر مارکت در اراک – هایپر مارکتِ ” مـا ” – 94.12.11‎