محصولات

سردخانه فریونی – قصابی

طراحی و اجرای مجموعه تجهیزات قصابی مدرن بصورت سردخانه های showroom و پرده هوا