دعوتنامه نمایشگاه

دعوتنامه نمایشگاه

با نهایت افتخار بدین وسیله از شما دعوت میشود از غرفه شرکت رادسرما در دهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاهی بازدید نمایید.

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

سالن 38 ، غرفه 44

15 الی 18 دی ماه 1395

+ There are no comments

Add yours